بانک آینده از تسویه تسهیلات اعطا شده از طریق تملیک اموال و سهام شرکت‌ها خبر داد.

به گزارش کدال بورس امروز، بانک آینده از تسویه تسهیلات از محل تملیک اموال و سهام شرکت خبر داد.

تملیکات «وآیند» به شرح زیر است:

۱- تملیک ۱۰۰ درصد سهام شرکت سازه کاران نیایش، مالک ۶۴ درصد سهام شرکت سرمایه گذاری توسعه شهری توس گستر (نماد وتوس، بازار اول (تابلوی فرعی) بورس) به مبلغ ۲۸ هزار و ۷۰۸ میلیارد ریال و ملک ضلع جنوبی ایران مال (به مساحت ۴۹ هزار و ۶۱۵ مترمربع) به مبلغ ۳۰ هزار میلیارد ریال انجام شد. با در نظر گرفتن بدهی شرکت مذکور، این تملیک به خالص ارزش دارایی به میزان ۵۰ هزار و ۶۰۲ میلیارد ریال بوده است.

۲- تملیک ۱۰۰ درصد سهام شرکت بازرگانی همراه عرشیا پارسیان، مالک ۳۴ درصد سهام شرکت گروه توسعه هنر ایران (نماد وهنر، بازار پایه زرد فرابورس) به مبلغ  ۳ هزار و ۲۷۷ میلیارد ریال، ۳۳ درصد سهام شرکت بیمه رازی (نماد ورازی، بازار پایه زرد فرابورس) به مبلغ  ۷ هزار و ۸۵۶ میلیارد ریال و ملک ونک (به مساحت ۸ هزار و۶۵۹ مترمربع) به مبلغ ۱۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال که با در نظر گرفتن بدهی شرکت مذکور، این تملیک به خالص ارزش دارایی به میزان ۲۰ هزار و ۲۱۸ میلیارد ریال انجام شده است.

۳- تملیک ۱۰۰ درصد سهام شرکت نیروگاهی فولاد دنا (سهامی خاص)، مالک هتل روتانا (واقع در مشهد مقدس به مساحت ۵ هزار و ۴۵۷ مترمربع زمین و ۸۳ هزار و ۶۴۰ مترمربع بنا) به مبلغ ۳۳ هزار و ۵۳۸ میلیارد ریال انجام شده است. با در نظر گرفتن بدهی شرکت مذکور، این تملیک به خالص ارزش دارایی به میزان ۲۳ هزار و۹۲۰ میلیارد ریال بوده شده است.

۴-  تملیک ۵۰ درصد سهام شرکت تجارت الکترونیک ارتباط فردا (سهامی خاص)، به میزان ۳ خزار و ۵۰۰ میلیارد ریال انجام شده است.

  • منبع خبر : کدال