سود ساليانه در مواعد پرداخت توزيع ‌مي‌شود و اين سود مواعد پرداخت به صورت روزشمار بين خريدار و فروشنده در روزهاي قبل از سررسيد تبادل مي‌شود. در نتيجه اثر مركب شدن در سودهاي اوراق با درامد ثابت از قبل وجود نداشت كه تاثيرات اين مصوبه بر محاسبات بازار بدهي تاثيرگذار باشد.

ندا بشیری مدیر ابزارهای نوین مالی در گفتگو با خبرنگار بورس امروز عنوان کرد:با مصوبه شورای پول و اعتبار مبني بر اينكه بانک‌ها موظفند سود بانکی را بر اساس حداقل مانده در ماه محاسبه و به مشتریان خود پرداخت کنند، نرخ بازدهي مورد انتظار سرمايه‌گذاران بازار بدهي نيز كاهش يافت،در واقع دارندگان اوراق از فروش اوراق امتناع كرده و از طرفي ديگر تقاضا براي اوراق افزايش يافت كه اين دو رويداد سبب شد قيمت اوراق بادرامد ثابت با افزايش همراه شود كه در نتيجه نرخ اوراق را كاهش داد. اين مصوبه به همراه سررسيد اوراق بهادار روند كاهشي نرخ بازده اوراق تسهيل كرد.

وی افزود: موضوع مهمي كه بايد به آن توجه كرد عدم تاثيرگذاري نحوه محاسبه سود روزشمار بر نرخ سود اسمي اوراق بهادار با درامد ثابت هست. چرا كه سود روزشمار در اوراق با درامد ثابت در واقع جابجايي بين سود منقضي شده بين خريدار و فروشنده اوراق بهادار هست و عرضه و تقاضاي بازار بر ميزان سود منقضي شده هر روز اثر نمي‌گذارد.به ‌عبارتي سود ساليانه در مواعد پرداخت توزيع ‌مي‌شود و اين سود مواعد پرداخت به صورت روزشمار بين خريدار و فروشنده در روزهاي قبل از سررسيد تبادل مي‌شود. در نتيجه اثر مركب شدن در سودهاي اوراق با درامد ثابت از قبل وجود نداشت كه تاثيرات اين مصوبه بر محاسبات بازار بدهي تاثيرگذار باشد.
بشیری خاطرنشان کرد: همانطوري كه قبلا اشاره شد، تاثيرپذيري اوراق با درامد ثابت از مصوبه اخير، از طريق افزايش قيمت اوراق بدليل جذاب شدن اوراق نسبت به سپرده بانكي قابل رويت است.
مدیر ابزارهای نوین مالی در انتها تاکید کرد : به طور کلی كاهش نرخ سود در بازار بدهي، تأمين مالي بسياري از طرح‌هاي اقتصادي را با هزینه پایین تری انجام خواهد داد. رشد و فراگير شدن بازار بدهي طي چندسال اخير قدرت تأمين مالي بازار بدهي براي طرح‌هاي بزرگ اقتصادي كشور را بيش از بيش افزايش داده است.اين ظرفيت جديد بازار سرمايه اگر با كاهش نرخ سود بازار بدهي همراه باشد بار سنگين تامين مالي بنگاه‌ها و پروژه‌هاي بزرگ از نظام بانكي را مي‌تواند سبكتر كند و از طرفي باعث تخصيص منابع مالي به طرح‌هاي داراي سود واقعي مي‌شود كه كارايي نظام مالي و پولي كشور را افزايش خواهد داد.
بیشتر بخوانید:  معامله ۵۶ هزار تن وکیوم باتوم در بورس کالا