باید یک تعریف و مرزی بین سهامداری، سرمایه گذاری و بنگاه داری مشخص شود. اینکه هر و هر سرمایه گذاری بنگاه دار تلقی شود، این یک اشتباه است.

علیرضا تاج بر مدیرعامل کارگزاری تامین سرمایه نوین در گفتگو با خبرنگار بورس امروز عنوان کرد : بازار سرمایه انتظار حمایتی غیر از حمایت زبانی از دولت دارد، یعنی انتظار حمایت عملی داریم، دولت در زبان به حمایت از بازار سرمایه می پردازد اما در عمل آنچنان از بازار سرمایه به صورت واقعی حمایت نمی شود. یکی از موارد مورد لزوم در حمایت از بازار سرمایه مشخص شدن برخی پارامترها در بودجه است.

وی افزود:در تحلیل‌های کارشناسان بازار سرمایه در ارزش گذاری سهام و شرکت‌ها بسیاری از پارامترها هنوز از ابهامات زیادی برخوردار است. از جمله این پارامترها نرخ ارز است تا به موجب آن تسعیر ارز بانک‌ها، نرخ فروش شرکت‌های صادراتی و نیز بدهی ارزی شرکت‌ها به بانک معین شود. همچنین برنامه‌های دولت در مورد نرخ سود (نرخ بازده مورد انتظار تابعی از همان نرخ سود است) مشخص نیست. حتی در مورد نرخ دلار نیز سیاست مشخصی لحاظ نشده است. مواردی که در بودجه مشخص و در بازار سرمایه بسیار حائز اهمیت است شامل نرخ حق انتفاع معادن، نحوه پرداخت بدهی‌های دولت به بانک‌ها و پیمانکاران (با توجه به مطالبات بالای خیلی از شرکت‌های بورس، بازپرداخت این بدهی‌ها از سوی دولت در تحول شرکت‌های بورس اثر گذار خواهد بود) می شود.

مدیرعامل کارگزاری تامین سرمایه نوین خاطرنشان کرد: رئیس جمهور کشورمان در زمان ارائه لایحه بودجه سال ۹۸ به مجلس شورای اسلامی از فروش و ورود بنگاه‌ها به بازار سرمایه خبر داد؛ به نظر می‌رسد دولت به جای تقویت بورس، آن را به عنوان ابزار تامین مالی می‌بیند. همچنین فروش بنگاه‌ها در بورس نیز باید مد نظر قرار گیرد که آیا بورس کشش این اقدام را دارد یا خیر؟، دقیقا منظور از بنگاه چیست؟ به رغم تاکید دولت بر اجرای قانون رفع موانع تولید و ممنوعیت بانک‌ها از بنگا‌ه داری، هنوز مفهوم و تعبیر دولت به طور مشخص در این مورد بیان نشده است. به هرحال باید یک تعریف و مرزی بین سهامداری، سرمایه گذاری و بنگاه داری مشخص شود. اینکه هر و هر سرمایه گذاری بنگاه دار تلقی شود، این یک اشتباه است.

بیشتر بخوانید:  سازمان بورس امتیاز برگزاری نمایشگاه «بورس، بانک و بیمه» را واگذار کرد

تاج بر در انتها اشاره کرد: روش فروش بنگاه‌ها در بازار سرمایه باید مشخص شود. از سوی دیگر در خصوص تصمیم دولت برای صندوق‌های بازنشستگی در ایران و در جهان، بازیگران اصلی بازار سرمایه باید تکلیفشان از سوی دولت مشخص شود. خروج صندوق‌های بازنشستگی از بنگاه داری تا چه میزان قرار است اجرایی شود. در کل یک سیاست منسجمی از سوی دولت در قبال بازار سرمایه در نظر گرفته نشده است و حمایت عملی نیز مشاهده نمی‌ شود، بالعکس شاهد انتشار اوراق بدهی هستیم که خود یک رقیب برای بازار سهام است. همچنین اقدامات دولت در بازار پول به نفع بازار سرمایه نیست.