هلدینگ خلیج‌فارس با نماد «فارس» در نمودار الیوتی، در حال تکمیل یک موج زیگزاگ صعودی است و می‌تواند در بلندمدت تا محدوده 3000 تومان رشد قیمتی داشته باشد.

به گزارش بورس امروز، هلدینگ خلیج‌فارس با نماد «فارس» در نمودار الیوتی، در حال تکمیل یک زیگزاگ صعودی است که موج اول آن با حرف A مشخص است. در واقع موج صعودی A که اولین موج زیگزاگ است یک حرکت انگیزشی (سیکل ۵ موجی) است که در تصویر با اعداد یونانی ۱ تا ۵ لیبل گذاری شده است.

«فارس» بعد از آن وارد یک فاز اصلاحی شده است که موج دوم زیگزاگ صعودی است که با حرف B لیبل گذاری شده است. موج B زیگزاگ در حال تشکیل یک الگوی دیامتریک است. این الگو ۷ موج دارد که با حروف (a) تا (g) در تصویر لیبل گذاری شده است که از این ۷ موج، ۵ موج آن تکمیل شده است و دو موج آن که با حروف (f) و (g) مشخص شده، باقی مانده است.

در موج (f) قیمت می‌تواند تا محدوده سقف قبلی در قیمت ۱۷۰۰ تومان بالا رود و در موج (g) دوباره تا محدوده کف قیمتی اخیر در قیمت ۱۲۰۰ تومان اصلاح کند. بعد از آن قیمت سهم وارد یک رالی جدید می‌شود که می‌تواند در بلندمدت تا محدوده ۳۰۰۰ تومان رشد قیمتی داشته باشد.

  • نویسنده : امیر نوری کارشناس بازار سرمایه