بسیاری از شرکت‌های لیدر بورسی همچون بانک‌ها و حتی سایر شرکت‌ها در صورت تمایل به تجدید ارزیابی دارایی، باید برای سال آینده برنامه ریزی ‌شوند. در این میان عدم برخورداری این شرکت از معافیت مشکلات زیادی را برایشان ایجاد خواهد کرد.

علی رستگار مقدم، مدیرعامل کارگزاری آریا بورس با گفتگو با خبرنگار بورس امروز عنوان کرد: مهمترین مسائلی که از زاویه بودجه به بورس فشار می آورد دو فاکتور کاهش فروش نفت ایران و تحریم ها است؛ این دو به طور مشخص اقتصاد ایران را کوچک می کند،در نتیجه بورس ما هم با تاثیرپذیری  از اقتصاد کوچک ایران منقبض می شود.

وی افزود:با توجه به تحولات شش ماهه اول سال و نوسانات شدید ارزی پیش بینی می شود که اقتصاد کشورمان وارد یک دوره رکود شود، رکودی که در تمام شرکت های ایران اثر می‌گذارد؛ به ویژه شرکت‌هایی که با بخش صنعتی و کالایی کشور ارتباط دارند مثل فولادی و پتروشیمی‌ها.  لذا از نقطه نظر بودجه‌ای تصویر اقتصاد کلان بر بودجه اثر گذار خواهد بود. در صورت برنامه دولت مبنی بر تقویت بازار سرمایه باید یکسری از تخفیفات بودجه‌ای اعمال شود. به عنوان مثال موضوع افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی که امسال معاف از مالیات بود،  برای سال ۹۸ نیز تمدید شود.

مدیرعامل کارگزاری آریا بورس خاطرنشان کرد: بسیاری از شرکت‌های لیدر بورسی همچون بانک‌ها و حتی سایر شرکت‌ها در صورت تمایل به تجدید ارزیابی دارایی، باید برای سال آینده برنامه ریزی ‌شوند. در این میان عدم برخورداری این شرکت از معافیت مشکلات زیادی را برایشان ایجاد خواهد کرد.

مقدم در انتها اشاره کرد: حمایت از شرکت‌های بورسی در قالب تخفیفات و عدم اعمال تعرفه‌های جدید و سنگین برای آنها می‌تواند وضعیتشان را امیدوار سازد؛اینکه دولت هر وقت با کاهش بودجه مواجه شود،نرخ خوراک شرکت‌ های بزرگ کشور مثل فولاد و پتروشیمی‌ها را افزایش دهد، با تحت تاثیر قرار دادن سود آوری آنها و قیمت سهام شرکت های مزبور موجب فاصله گیری سهامدار از این بازار می شود. از سوی دیگر افزایش بودجه‌های عمرانی و تخصیص مناسب آن، در سود آوری شرکت‌های اثر گذار خواهد بود.

بیشتر بخوانید:  واریز سود بیش از ۱ میلیون و ۲۴۳ هزار سهامدار از طریق سجام