شرکت توليد و مديريت نيروگاه زاگرس کوثر (بزاگرس) از نتایج مزایده برگزاری از سوی این شرکت خبر داد.

به گزارش کدال بورس امروز، شرکت تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر از طریق فراخوان عمومی نسبت به برگزاری مناقصه تامین پنل های نیروگاه ۵ مگاواتی خورشیدی اقدام کرد.

شرکت شیدسان راد با مبلغ توافقی ۳۳۸ میلیارد و ۵۵۵ میلیون ریال برنده این مزایده اعلام شد. قرارداد به صورت تامین ماژول فتو ولتائیک مورد نیاز برای اجرای نیروگاه خورشیدی به ظرفیت ۵ مگاوات مشتمل بر تجهیزات یدکی، بسته بندی، بارگیری، بیمه، حمل، ترخیص و تحویل در محل مورد نظر خریدار براساس مشخصات مورد نیاز و الزامات فنی است و مبلغ آن یک میلیون و ۱۲۸ هزار و ۹۷۱ یورو است.

شایان ذکر است ضمانت نامه بانکی به مبلغ ۲۰ درصد قرارداد به عنوان حسن انجام تعهدات از شرکت مذکور دریافت شده است.

  • منبع خبر : کدال