فرابورس ایران اوراق مرابحه عام دولت در نماد های «اراد۵٨» ، «اراد۵۵» ، «اراد۵۴» و «اراد۴٩» از ١١ آذر ماه تا ١٩ آذر ماه پذیره نویسی می کند.

به گزارش بورس امروز، شرکت فرابورس ایران در خصوص پذیرش اوراق مرابحه عام دولت سازمان بورس و اوراق بهادر، وزارت امور اقتصادی و دارایی در نظر دارد علاوه بر پذیره نویسی باقی مانده اوراق مرابحه عام در نمادهای «اراد۵٨» ، «اراد۵۵» ، «اراد۵۴» و «اراد۴٩» از ١١ آذر ماه تا ١٩ آذر ماه پذیره نویسی کند.

  • منبع خبر : بورس 24