شرکت سرمایه گذاری توسعه معادت و فلزات از نتیجه دعوی مابین شرکت زیر مجموعه خود و سازمان خصوصی سازی خبر داد.

به گزارش کدال بورس امروز، شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات از نتیجه رای دعوی حقوقی علیه شرکت فرعی تولید و توسعه پویا انرژی نگین سبز خاورمیانه در خصوص قرارداد خرید شرکت تولید نیروی برق شاهرود از سازمان خصوصی سازی کشور خبر داد.

سازمان خصوصی سازی کشور از هیئت داوری خواستار ابطال قرارداد واگذاری شرکت تولید نیروی برق شاهرود به شرکت فرعی تولید و توسعه پویا انرژی نگین سبز خاورمیانه شده بود.

هیئت مزبور نیز رای به ابطال قرارداد داده بود لیکن به رای هیئت داوری مزبور در دادگاه اعتراض شده بود. دادگاه تجدید نظرخواهی را وارد ندانست.

  • منبع خبر : کدال