شرکت سرمایه گذاری ملی ایران (ونیکی) از تغییر نوع پذیرش مشروط این شرکت به هلدینگ مادر خبر داد.

به گزارش کدال بورس امروز، شرکت سرمایه گذاری ملی از موافقت مشروط بورس تهران با تغییر نوع پذیرش این شرکت به هلدینگ چند رشته ای خبر داد.

براین اساس، محمد امین قهرمانی مدیر پذیرش بورس تهران اعلام کرد: موضوع تغییر نوع پذیرش سرمایه گذاری ملی ایران به شرکت مادر (هلدینگ) در جلسه ۲۸ آبان هیات پذیرش با توضیحات ارائه شده از سوی معاونت ناشران و اعضا در خصوص درخواست تغییر نوع پذیرش به شرکت مادر مطرح شد.

وی افزود: پس از بررسی گزارش، مستندات و اطلاعات ارائه شده در صورت های مالی حسابرسی شده میان دوره‌ای شش ماهه منتهی به خرداد سال جاری با تغییر نوع پذیرش این شرکت به هلدینگ چند رشته ای مشروط به ارائه تعهد انجام اقدامات ذیل از سوی هیات مدیره موافقت شد.

۱. تطبیق و تصویب اساسنامه شرکت با اساسنامه نمونه سازمان بورس برای شرکت های مادر (هلدینگ)

۲. از شرکت و سهامداران عمده تعهدی مبنی بر رعایت نصاب های مذکور در پیوست ۴ دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار در بورس تهران در خصوص شرکت های هلدینگ و اصلاح پرتفوی طبق ساختار شرکت‌های معظم چند رشته‌ای ظرف مدت زمان حداکثر یک سال اخذ شود.

  • منبع خبر : کدال

بیشتر بخوانید: اخبار نماد ونیکی