دادستان تهران گفت: تاکنون گزارش از تخلفات و معرفی موسسه‌های متخلف به دادستانی تهران ارائه نشده است.

به گزارش بورس امروز، علی القاصی درباره ارائه فهرست ۵۰ حقوقی متخلف بورسی گفت: اگر به وظایف عمل نشود، جرائم احتمالی به دادسرا گزارش می‌شود ولی تاکنون موردی گزارش نشده است.

وی افزود: نشست مشترک دادستانی با این نماینده مجلس و بورس پیرامون بررسی وضعیت موجود و الزام اشخاص حقوقی به بازارگردانی تشکیل شده که تصمیم متخذه نیز با حضور نمایندگان دادستانی و سازمان بورس و نماینده فوق در محل ساختمان بورس انجام و نتایج مثبتی در پی داشت.

القاصی ادامه داد: مقرر شد پیگیری‌های اولیه توسط سازمان بورس با دعوت مدیران اشخاص حقوقی جهت فعالیت و بازارگردانی انجام و نماینده دادستان و مجلس نیز صرفا جهت نظارت و تذکر در نشست حضور داشته باشند. چنانچه به وظایف عمل نشود، جرائم احتمالی آنها به دادسرا گزارش می‌شود ولی تاکنون موردی گزارش نشده است.

  • منبع خبر : بورس پرس