فرابورس ایران از آغاز عملیات بازارگردانی سهام چهار زیرمجموعه هلدینگ شیر در فرابورس با دامنه مظنه ۳ درصدی از فردا (یکشنبه نهم آذرماه) آغاز می‌شود.

به گزارش بورس امروز، در پی مجوز فعالیت و درخواست صندوق اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری مبنی بر بازارگردانی در نمادهای «غفارس»، «غگلپا»، «غگلستا»، «غپآذر» قابل معامله در بازارهای اول و دوم فرابورس ، بازارگردانی نمادها با استفاده از روش مبتنی بر حراج از روز یکشنبه ۹ آذر آغاز می‌شود.

شرایط و نحوه بازارگردانی سهام شرکت‌ها به شرح زیر است:

  • منبع خبر : بورس پرس