شرکت سیمان تهران (ستران) از نتایج برگزاری مزایده این شرکت خبر داد.

به گزارش کدال بورس امروز، شرکت سیمان تهران مزایده‌ای مبنی بر فروش شش دانگ عرصه و اعیان یک دستگاه واحد تجاری برگزار کرد.

پس از برگزاری جلسه شرکت در مزایده، با فروش واحد تجاری به ارزش ۴۵۰ میلیارد و ۱۰ میلیون ریال موافقت و شرکت سیمان هگمتان برنده اعلام شد.

شایان ذکر است محل تسویه معامله مذکور از محل مطالبات سیمان هگمتان از سیمان تهران خواهد بود.

  • منبع خبر : کدال