شرکت سیمان هگمتان از حضور این شرکت در مزایده شرکت سیمان تهران خبر داد.

به گزارش کدال بورس امروز، شرکت سیمان هگمتان از شرکت در مزایده عمومی نوبت سوم شرکت سیمان تهران خبر داد.

موضوع مزایده شش دانگ عرصه و اعیان یک دستگاه واحد تجاری به مساحت ۴۵۸.۵ متر مربع به انضمام بالکن تجاری منضم قطعه یک تفکیکی به مساحت ۱۴۷.۱۱ متر مربع واقع در تهران خیابان ۱۷ شهریور جنوبی نبش کوچه رحمتی پلاک ۹۲۸ بوده است.

  • منبع خبر : کدال