شرکت تامین سرمایه امید، تعداد ۳۸ میلیون و ۵۸۸ هزار و ۳۶ سهم یک هزار ریالی خود را برای پذیره نویسی عمومی عرضه می کند.

به گزارش کدال بورس امروز، شرکت تامین سرمایه امید، پس از دریافت مجوز افزایش سرمایه ۲۹ درصدی خود، قصد دارد تعداد ۳۸ میلیون و ۵۸۸ هزار و ۳۶  سهم یک هزار ریالی خود را برای پذیره نویسی عمومی عرضه کند.

بر اساس مجوز افزایش سرمایه مذکور، سرمایه شرکت از مبلغ ۷ هزار میلیارد ریال به مبلغ ۹ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال افزایش پیدا می‌کند.

شایان دکر است توجه به حق تقدم استفاده شده توسط سهامداران فعلی، و با عنایت به انقضای مهلت استفاده از حق تقدم مذکور برای تحقق افزایش سرمایه سهام مذکور برای پذیره نویسی عمومی عرضه می‌شود.
همچنین مهلت پذیره نویسی عمومی از روز چهارم آذرماه تا ۱۸ آذرماه ادامه دارد. شماره حساب‌ ۱۳۵۱۲۲۰۳۰۷ نزد بانک سپه شعبه مرکزی برای واریز وجوه تعیین شده است.

  • منبع خبر : کدال