چیزی حدود 85میلیون تن تولید مجموعه کارخانجات سیمان در کشور و تقاضای داخلی حدود 48تا 50میلیون تن است؛ به علاوه صادراتی که بین 10تا 12 میلیون تن محقق شود باز هم نزدیک به 20درصد مازاد تولید سیمان در کشور داریم.

مدیرعامل سیمان ارومیه گفت: انجمن صنفی سیمان به دنبال گرفتن مجوز برای افزایش نرخ این محصول است اما، اینکه برای افزایش نرخ این محصول چه قدر توفیق حاصل شود در آینده مشخص خواهد شد.

مجید نیکنام مدیرعامل سیمان ارومیه در گفت‌وگو با خبرنگار بورس امروز در خصوص آخرین وضعیت سیمان گفت: چیزی حدود ۸۵میلیون تن تولید مجموعه کارخانجات سیمان در کشور و تقاضای داخلی حدود ۴۸تا ۵۰میلیون تن است؛ به علاوه صادراتی که بین ۱۰تا ۱۲ میلیون تن محقق شود باز هم نزدیک به ۲۰درصد مازاد تولید سیمان در کشور داریم.

وی در خصوص اینکه آیا نرخ سیمان افزایش خواهد داشت، تصریح کرد: با توجه به ادامه داشتن رکود در عرصه ساخت و ساز شرایط در بخش سیمان نسبت به قبل تغییری نداشته است و همچنان ۲۰تا ۲۵ درصد افزایش عرضه نسبت به تقاضا داریم.

مدیرعامل سیمان ارومیه در ادامه بیان داشت: بهرحال با توجه به افزایش هزینه‌های تولید، انجمن صنفی سیمان به دنبال گرفتن مجوز برای افزایش نرخ این محصول است اما، اینکه برای افزایش نرخ چه قدر توفیق حاصل شود در آینده مشخص خواهد شد.

نیکنام در مورد اجرای طرح‌های توسعه‌ای از سوی شرکت‌های سیمانی نیز اینطور توضیح داد و گفت: واقعیت اینکه عاقلانه نیست کسی ابتدا به ساکن بخواهد طرح افزایش تولید را اجرا کند؛ مگر اینکه طرح‌هایی که پیشرفت قابل توجهی داشته‌اند وبرای پاسخگویی به سهامدار باید این طرح‌ها را تمام کنند.

بیشتر بخوانید:  انتقال نماد«خکرمان» به بازار دوم فرابورس