ارزش دارایی صنعت بانکداری نسبت به سایر شرکت ها همچون پتروشیمی ها و فولادی ها از رشد قابل توجهی برخوردار نبوده است.

عطاء الله بابایی در گفت وگو با بورس امروز در خصوص وضعیت صنعت بانکداری گفت: صنعت بانکداری از دو بعد قابل تحلیل است؛ یکی بحث سودآوری این صنعت است و دیگری ارزش دارایی ها و ذخایر ارزی مورد توجه است.

وی افزود: در بخش سود آوری این صنعت در گذشته خیلی سودآوری نداشته است؛ از این رو اکثریت بازار بحث ارزش دارایی و ذخایر ارزی را مد نظر قرار دادند.
بابایی یادآور شد؛ این نکته نیز حائز اهمیت است که ارزش دارایی این صنعت نسبت به سایر شرکت ها همچون پتروشیمی ها و فولادی ها از رشد قابل توجهی برخوردار نبوده است.
وی تصریح کرد: به عنوان مثال بانک تجارت و ملت متناسب با دارایی ها، ارزش بازار آنها رشدی نکرده است.
این کارشناس بازار سرمایه اظهارداشت: با توجه به ارزش دارایی های موجود در بانک ها، انتظار بازار این است که از محل ارزش دارایی ها،بانک ها بتوانند افزایش سرمایه دهند و این تنها راه نجات بانکی است که بتواند از ماده ۱۴۱ خارج و زیان هایش را پوشش دهد.
وی با تاکید بر اینکه اگر بانک مرکزی به دنبال اصلاح ساختار نظام بانکی است این راه کمترین هزینه را دارد؛خاطر نشان کرد: همچنین اگر سرمایه گذاران به دنبال سود بلند مدت هستند؛ بحث سود آوری بانک ها بویژه بعد از توافق هسته ای می تواند مورد توجه قرار گیرد.