حسابرس قانونی با رشد سرمایه ۷۱ درصدی شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران (شیران) موافقت کرد.

به گزارش کدال بورس امروز، حسابرس و بازرس قانونی با افزایش سرمایه ۷۱ درصدی شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران موافقت کردند.

بر این اساس سرمایه شرکت از مبلغ ۸ هزار و ۶۶ میلیارد پ ۲۲۰ میلیون ریال به مبلغ ۱۰ هزار میلیارد ریال افزایش پیدا می‌کند.

افزایش مذکور از محل سود انباشته تامین و به منظور اصلاح ساختار مالی شرکت ارائه شده است.

  • منبع خبر : کدال