شرکت توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان از افزایش سود 98 درصدی خود خبر داد.

به گزارش کدال بورس امروز، شرکت توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ به ازای هر سهم ۱,۳۶۴ ریال سود محقق کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۹۸% رشد داشته است.

«حپارسا» با سرمایه ثبت شده ۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال طی عملکرد ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ مبلغ ۳۴۰,۹۷۶ میلیون ریال سود محقق کرده است.

 

  • منبع خبر : کدال