شرکت بیمه اتکایی امین از افزایش سود 98 درصدی خود در 6 ماه نخست امسال خبر داد.

به گزارش بورس امروز، شرکت بیمه اتکایی امین در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ به ازای هر سهم ۶۰۰ ریال سود محقق کرده است. که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۹۸% افزایش داشته است

«اتکام» با سرمایه ثبت شده ۳,۳۰۰,۰۰۰ میلیون ریال طی عملکرد ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ مبلغ ۱,۹۸۰,۴۳۲ میلیون ریال سود محقق کرده است.

 

 

  • منبع خبر : کدال