مجوز افزایش سرمایه ۵۰ درصدی شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران صادر شد.

به گزارش کدال بورس امروز، مجوز افزایش سرمایه ۲۰۰ درصدی گروه صنایع بهشهر ایران از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار صادر شد.

براساس این افزایش سرمایه شرکت از مبلغ یک هزار و ۸۰۰ میلیارد ریال به مبلغ ۲ هزار و ۷۰۰ میلیارد ریال از محل سود انباشته افزایش پیدا می‌کند. افزایش مذکور به منظور جلوگیری از خروج نقدینگی و رشد پرتفوی سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت است.

  • منبع خبر : کدال