حسابرس و بازرس قانونی با افزایش سرمایه ۸۵۰ درصدی گروه صنعتی سدید موافقت کرد.

به گزارش کدال بورس امروز، حسابرس و بازرس قانونی با افزایش سرمایه ۸۵۱ درصدی شرکت گروه صنعتی سدید موافقت کرد.

بر این اساس، در صورت صدو‌ر مجوز سرمایه شرکت از مبلغ ۳ هزار و ۹۸۰ میلیارد و ۸۸۴ میلیون ریال به مبلغ ۳۷ هزار و ۸۸۰ میلیارد و ۹۳۲ میلیون ریال افزایش می‌یابد.

این افزایش از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها به‌منظور بهبود ساختار مالی شرکت ارائه شده است.

  • منبع خبر : کدال