شرکت حمل و نقل توکا از افزایش سود 46 درصدی خود در 6 ماه نخست امسال خبر داد.

به گزارش بورس امروز، شرکت حمل و نقل توکا در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ به ازای هر سهم ۳۳۸ ریال سود محقق کرده است. که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴۶% افزایش داشته است.

«حتوکا» با سرمایه ثبت شده ۳۳۰,۰۰۰ میلیون ریال طی عملکرد ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ مبلغ ۱۱۱,۴۶۰ میلیون ریال سود محقق کرده است.

بیشتر بخوانید: اخبار نماد حتوکا