قایم مقام سبدگردان مدبران آسیا گفت: در اوایل سال 99، کف ورود نقدینگی ۵۰۰ میلیون تومان بود که این رقم در مرداد و شهریور ماه به ۳ میلیارد تومان افزایش یافت. حداقل نقدینگی متداول برای سبدگردانی حدود یک میلیارد تومان می باشد.

محمدهادی حمیدی درباره گسترش فرهنگ سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه در میان قشور مختلف جامعه و افزایش تقاضا برای دریافت مجوز سبدگردانی و اعطای مجوز از سوی سازمان بورس و اوراق بهاردار ایران به خبرنگار بورس امروز گفت: با توجه به  لزوم سپردن نقدینگی به افراد متخصص و مجرب در حوزه بازار سرمایه، تأسیس شرکت‌های سبدگردان برای جذب سرمایه‌های مردم در قالب سبدهای اختصاصی و انواع صندوق‌های سرمایه‌گذاری الزامی است.

وی درباره خروج نقدینگی از بازار سرمایه و تامین این نیاز موجود در بازار گفت: اشخاص حقیقی و حقوقی باید وجوه مازاد خود را به  دست شرکت‌های سبدگردان بسپارند، برای دستیابی به مقدار مطلوب، ظرفیت بالقوه‌ای وجود دارد.

قائم مقام سبدگردان مدبران آسیا درباره احتمال ورود نقدینگی به بازار سرمایه عنوان کرد: مقررات مربوط به بازار سرمایه نیازمند اصلاح است، در شرایطی که مقررات اصلاح شده به درستی اجرا شود و ارکان نظام به‌طور حرفه‌ای از بازار سرمایه حمایت کنند، نقدینگی سوداگرانه از بازارهای خدماتی و موازی خارج  می‌شود.

حمیدی ادامه داد: این نقدینگی با تحلیل به بازار سرمایه تزریق می‌شود، در چنین شرایطی می‌توان به گسترش و تعمیق بازار سرمایه با ایجاد ابزارهای مالی، ورود شرکت‌های جدید و… امیدوار بود.

وی گفت: به‌کارگیری افراد متخصص و حرفه‌ای، لغو مجوز تشکیل انواع صندوق‌های سرمایه‌گذاری کارگزاری‌ها، ایجاد فضای متمرکز تحلیل مدار و… سبب شکل‌گیری شرکت‌های سبدگردان شده است.

قائم مقام سبدگردان مدبران آسیا گفت: اوایل سال کف ورود نقدینگی ۵۰۰ میلیون تومان بود که این رقم در مرداد و شهریور ماه به ۳ میلیارد تومان رسید، محدودیتی قانونی در این زمینه وجود ندارد و می‌توان از ۵۰ میلیون تومان تا … درخواست ایجاد کد PRX کرد اما حداقل نقدینگی متداول برای سبدگردانی حدود یک میلیارد تومان است.

قایم مقام سبدگردان مدبران آسیا در پایان  در خصوص گفت: تضمینی برای بازدهی در سبد وجود ندارد ولی معمولأ تا ۲۰ درصد بازدهی، کارمزد تحت عنوان «متغیر» از سرمایه‌گذار توسط سبد گردان دریافت نمی‌شود.