مدیرنظارت بر بورس‌ها از روند تجمیع نماد‌های معاملاتی شرکت بورس اوراق بهادار تهران، شرکت بورس انرژی ایران و شرکت بورس کالا خبر داد.

به گزارش کدال بورس امروز، مسلم خدابخش گفت: پیرو مباحث مطرح شده در جلسه شورای عالی بورس در روز ۲۰ خردادماه و نامه سازمان نظارت بر بورس‌ها در خصوص بررسی ساختار دسته‌های سهامداری شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران، بورس کالای ایران و بورس انرژی ایران، موارد به شرح زیر به تصویب رسید:

۱- در مرحله اول تمامی نمادهای بورس‌ها تنها در قالب دو نماد سهامداری طبقه‌بندی بشوند. به‌طوری‌که دسته‌های سهامداری مربوط به نهادها (کارگزاران، سایر نهادهای مالی و فعالان بورس کالا و فعالان بورس انرژی) حسب مورد در هر بورس در قالب یک نماد ادغام و دسته سهامداری سایر اشخاص نیز بدون تغییر باقی بماند.

۲-با اختیار سازمان و با لحاظ ثبات بازار و صرفه و صلاح سهامداران به تدریج درصدی از سهام متعلق به تمامی سهامداران در دسته سهامداری نهادها به دسته سایر اشخاص انتقال داده شود به‌طوری‌که در مرحله اول ۲۰ درصد از سهام متعلق به سهامداران نهادها، در دسته سایر اشخاص ثبت و سپرده گردد و در بازه زمانی یک ساله به صورت تدریجی این انتقال تا تک نماد شدن بورس‌ها ادامه پیدا می‌کند.

۳- معامله سهام در دسته سهامداری سایر اشخاص برای کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی، با رعایت سقف قانونی مقرر، امکان‌پذیر شود.

۴- در مرحله اول در صورت اختصاص سهام متعلق به سهامداران در دسته نهادها به بازارگردان، این انتقال تا ۲۰ درصد دیگر نیز مجاز خواهد بود.

۵- اقدامات لازم جهت اصلاح اساسنامه و حذف دسته‌های سهامداری در اساسنامه بورس‌های مذکور انجام شود. در راستای محدودیت سهامداری موضوع ماده ۵۴ قانون بازار اوراق بهادار، سهامدارانی که به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم مالک بیش از ۲/۵ درصد از سهام بورس‌ها باشند، نسبت به سهام مازاد فاقد حق رای در مجامع عمومی خواهند بود. این موضوع باید در اسرع وقت در اساسنامه بورس‌ها لحاظ شود.

۶- در اساسنامه شرکت فرابورس ایران نیز موضوع محدودیت در اعمال حق رای نسبت به سهام مازاد در راستای مصوبات، لحاظ شود.

وی ادامه داد: شورای عالی بورس تصمیم‌گیری را در خصوص زمان و شیوه اجرای تجمیع نمادهای معاملاتی بورس‌ها به صورت کلی یا هر کدام از بندهای فوق، به هیئت‌مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار محول کرده است.

مقتضی است اقدامات اجرایی لازم در مورد بند فوق لحاظ شود.

ادغام نمادهای بورس کالا

حامد سلطانی نژاد، مدیرعامل بورس کالا ایران گفت: صورتجلسه شورای‌ عالی بورس در خصوص ساختار گروه‌های سهامداری شرکت بورس کالای ایران جهت اطلاع سهامداران تقدیم می‌شود.

  • منبع خبر : کدال