شرکت بانک رفاه کارگران (رفاه) از تایید افزایش ۷۹۶ درصدی سرمایه از سوی حسابرس و بازرس قانونی خبر داد.

به گزارش کدال بورس امروز، حسابرس و بازرس قانونی با افزایش سرمایه ۷۹۶ درصدی بانک رفاه کارگران موافقت کرد. بر این اساس سرمایه شرکت از ‌مبلغ ۲۳ هزار و ۳۲۶ میلیارد ریال به مبلغ ۲۰۸ هزار و ۹۱۹ میلیارد و ۸۶۴ میلیون ریال افزایش پیدا خواهد کرد.

افزایش مذکور از محل آورده نقدی سهامداران، سایر اندوخته‌ها و مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها تامین و به منظور بهبود ساختار و رعایت نسبت‌های مالی ارائه شده است.

  • منبع خبر : کدال