بانک ملت (وبملت) به دنبال تحقق 13000 ریال برای هر سهم در بلندمدت است.

به گزارش بورس امروز، پس از نوسان‌ها و اصلاح اخیر و با رسیدن قیمت سهم بانک ملت (وبملت) به منطقه حمایتی مناسب و ایجاد جذابیت برای خریداران شاهد افزایش تقاضا در این نماد بورسی هستیم.

در پله نخست نماد هدف ۶۷۰۰ را دنبال می‌کند که برای تحقق آن باید از مقاومت ۵۳۰۰ عبور کند و هدف بلندمدت نماد ۱۳۰۰۰ ریال خواهد بود.

  • نویسنده : میروحید مقیمی اصل، تحلیلگر بازار سرمایه

بیشتر بخوانید: اخبار بانک ملت