اسناد خزانه اسلامي معروف به اخزا با بيشترين سهم از بازار بدهي كشور، بيشترين تغيير نرخ بازدهي را داشته به طوري كه نرخ بازدهي موثر اين ابزارها از ميانگين 28% از شهريور امسال به ميانگين 22% در اول دي ماه رسيده است.

ندا بشیری،مدیر ابزارهای نوین مالی در گفتگو با خبرنگار بورس امروز عنوان کرد: این روزها با برقراری ثبات نسبی در بازارهای مالی، بازار بدهی بیشتر مورد توجه سرمایه‌گذاران قرار گرفته است. اسناد خزانه اسلامی و اوراق مشارکت دولت به‌عنوان کم ریسک‌ترین ابزار بازار بدهی، بیشترین معاملات بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس ایران را به خود تخصیص داده‌اند.

مدیرابزارهای نوین مالی تاکید کرد: ابزارهای بدهی بدلیل شباهت از منظر ریسک و بازدهی با سپرده‌های بانکی، تغییرات نرخ بازدهی این ابزارها، معیار مناسبی جهت سنجش انتظارات سرمایه‌‌گذاران و فعالان اقتصادی است.

وی افزود: اسناد خزانه اسلامی معروف به اخزا با بیشترین سهم از بازار بدهی کشور، بیشترین تغییر نرخ بازدهی را داشته به طوری که نرخ بازدهی موثر این ابزارها از میانگین ۲۸% از شهریور امسال به میانگین ۲۲% در اول دی ماه رسیده است.

 

انواع اسناد خزانه اسلامی براساس زمان تا سررسید میانگین نرخ بازدهی در
۳۱شهریور ۱۳۹۷
میانگین نرخ بازدهی در
۱ دی ۱۳۹۷
 ۳ماه تا سررسید ۲۶٫۵۸% ۲۱٫۳۴%
۶ماه تا سررسید ۲۷٫۲۶% ۲۲٫۶۲%
یکسال تا سررسید ۲۸٫۶۸% ۲۱٫۳۱%
بیش از یک سال تا سررسید ۲۹٫۸۵% ۲۲٫۴۰%
میانگین کل ۲۸٫۰۹% ۲۱٫۹۲%

بشیری خاطرنشان کرد:اسناد خزانه اسلامی، اوراق مالی اسلامی است که توسط دولت بابت بدهی‌های قطعی به پیمانکاران تخصیص داده می‌شود و این پیمانکاران بنا به نیاز به نقدینگی خود، اقدام به تصمیم‌گیری در خصوص فروش این اسناد در بازار ابزارهای نوین مالی می‌نمایند. باتوجه به اینکه تضمین بازپرداخت این اسناد برعهده خزانه‌داری کل کشور می‌باشد، ریسک این اوراق از کم ریسک‌ترین ابزارمالی بحساب می‌آید. همچنین باتوجه به اینکه این ابزار مالی هیچ‌گونه سود تعلق نمیگیرد، سرمایه‌گذاران به کسر اقدام به خرید می‌نمایند. در قیمت ‌گذاری این ابزار عامل نرخ بازدهی مورد انتظار بسیار موثر است.

وی ادر ادامه اضافه کرد:با این توضیحات، زمانی که با کاهش نرخ بازدهی مواجه هستیم، این پیام به بازارهای مالی منعکس می‌شود که انتظار رشد نامتعارف در بازارهای پرریسک وجود ندارد و بازدهی این بازارها، بازدهی متعارفی خواهد بود. درکنار کاهش نرخ بازدهی، رشد معاملات اسناد خزانه اسلامی،خبر از تغییر مسیر جریان پول از بازارهای ریسکی به بازار بدون ریسک حکایت می‌کند.

مدیرابزارهای نوین مالی در انتها یادآور شد: بنابر گزارش روابط عمومی فرابورس ارزش معاملات بازار بدهی با رشد ۳۰% طی آذرماه همراه بوده است. ورود منابع به بازار بدهی در افزایش معاملات صندوق‌های قابل معامله از نوع بادرآمد ثابت(ETF)‌ها نیز مشهود می‌باشد، به طوری که افزایش بیش از ۳۰ درصدی مبادلات این ابزارهای نوین مالی، در آذر ماه امسال نیز به ثبت رسیده است.