خارج از بازار مالی و سرمایه، مقررات تغییرات زیادی وجود دارد. باید تکلیف بسیاری از شرکت ها مشخص و فضای واقعی شفاف شود تا با ایجاد ثبات، سرمایه گذار راحت تر قادر به تصمیم گیری باشد.

مدیرعامل سابق شرکت بورس اوراق بهادار تهران در گفت و گو با خبرنگار بورس امروز با تاکید براهمیت ابزارهای مالی به تامین مالی در بازار سرمایه، از رکود و رونق موجود در بخش واقعی اقتصاد به عنوان طبیعت بازارهای مالی نام برد.

وی که از نوسانات موجود در بازار سرمایه به عنوان ذات بازار یاد می کرد، از اوراق تبعی به عنوان ابزاری برای پوشش ریسک بازار یاد کرد و گفت: بازار هر چه بزرگ تر، متنوع تر و ابزارهای آن بیشتر باشد،توان جذب نقدینگی آن نیز بیشتر می شود.

حسن قالیباف اصل به رکود سال های ۸۷ و ۸۸ در بازار سرمایه اشاره کرد که در پی انتشار اوراق تبعی، ۴ میلیارد تومان در کل بازار معامله شد.

وی پذیرش شرکتهای جدید در بازار سرمایه را مورد تاکید قرار داد که با ورود شرکت های جدید در کنار ابزارهای مالی، بازار بزرگتر و تنوع آن بیشتر و به تبع آن درآمد آن نیز بیشتر می شود.

رییس دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی دانشگاه الزهرا یکی از ویژگی های بازار سرمایه و بورس را خلاقیت و نوآوری عنوان کرد که در این بازار نقش جوانان پررنگ است.

وی با اشاره به اقدامات موثر در بازار سرمایه طی سالهای گذشته، لزوم بازنگری قانون بازار سرمایه را مورد تاکید قرار داد که به موجب آن خلاهای موجود در آن رفع شود.

وی تصریح کرد: خارج از بازار مالی و سرمایه، مقررات تغییرات زیادی وجود دارد. باید تکلیف بسیاری از شرکت ها مشخص و فضای واقعی شفاف شود تا با ایجاد ثبات، سرمایه گذار راحت تر قادر به تصمیم گیری باشد.

بیشتر بخوانید:  جزئیات سهام شناور شرکت‌های بورسی اعلام شد

قالیباف بر اهمیت ریسک های سیاسی تاکید کرد که در چنین فضایی شرکت ها از پروژه برخوردارند و بایستی آنها را به اجرا گذارند.

به گفته وی؛ اقتصاد و بازارهای مالی با بزرگ شدن شرکت ها بزرگ می شود. اما باید به این نکته توجه کرد که فضای کار شرکت ها محدود تر شده است لذا با اصلاح قوانین و مقررات اثرات آن را در بازارهای مالی شاهد خواهیم بود. با توجه به پتانسیل های بالای بازار سرمایه،محدودیتهای سیاسی و بین المللی فعالیت این بازار را تحت الشعاع خود قرار می دهد.