شرکت بیمه رازی در نیمه نخست امسال به ازای هر سهم 1,522,942 ریال سود محقق کرد.

به گزارش بورس امروز، شرکت بیمه رازی در نیمه نخست امسال به ازای هر سهم ۱,۵۲۲,۹۴۲ ریال سود محقق کرده که نسبت به مدت مشابه پارسال ۵۲۳ درصد افزایش داشته است.

بیمه رازی با سرمایه ثبت شده ۱,۵۲۲,۹۴۲ میلیون ریال در نیمه نخست امسال ۱,۵۵۵,۴۴۲ میلیون ریال سود محقق کرده است.

بیشتر بخوانید: اخبار بیمه رازی