شرکت بیمه اتکایی امین در مهرماه 99 تراز مثبت 214 درصد را ثبت کرد.

به گزارش بورس امروز، شرکت بیمه اتکایی امین با سرمایه ثبت شده ۳,۹۰۰,۰۰۰ میلیون ریال در در یک ماه سال مالی منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۰ از محل فروش حق بیمه -۳,۷۶۲ میلیون ریال درآمد داشت که نسبت به دوره مشابه پارسال پنج درصد کاهش نشان می‌دهد.

این شرکت طی عملکرد تجمیعی تراز مثبت ۲۱۴ درصد را ثبت کرده است.