شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین در مهرماه 99 از محل واگذاری سهام در مقایسه با دوره مشابه پارسال درآمدی به دست نیاورد.

به گزارش بورس امروز، شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین در مهرماه از محل واگذاری سهام درآمدی حاصل نکرد.

تاپیکو با سرمایه ثبت شده ۸۱,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال در پنج ماه سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۰ از محل سود سهام محقق شده درآمدی حاصل نکرده است.

این شرکت در پایان مهرماه امسال چند شرکت با قیمت تمام شده ۱۰۶,۹۱۶,۶۰۳ میلیون ریال در پرتفوی بورسی خود داشته که با رشد (۱,۰۰۳ درصدی) به مبلغ ۱,۱۷۹,۲۸۲,۷۲۳ میلیون ریال رسیده است.