درآمد شرکت سرمایه‌گذاری صبا تامین در مهرماه 99 از محل واگذاری سهام نسبت به دوره مشابه پارسال 56 درصد افزایش یافت.

به گزارش بورس امروز، شرکت سرمایه‌گذاری صبا تامین در مهرماه از محل واگذاری سهام ۱۰,۵۸۰,۰۳۷ میلیون ریال درآمد به دست آورده که نسبت به دوره مشابه پارسال ۵۶ درصذ افزایش داشته است.

صبا با سرمایه ثبت شده ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال طی عملکرد ۱۶ ماه سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۰ از محل سود سهام محقق شده ۷۴۰,۳۰۰ میلیون ریال درآمد به دست آورده است که نسب به مدت مشابه پارسال ۵۷ درصد کاهش داشته داشته است.