در حالی ابزار جدیدی به بازار سرمایه آمده است که هنوز کارگزاران و سبدگردانان در این ابزار معاملاتی جدید حضوری پررنگ ندارند.

عباسعلی حقانی نسب،مدیر عامل سبد گردان هدف در اشاره به راه اندازی قرارداد آتی سبد سهام اظهارداشت: با توجه به رفع مشکل فقهی ابزارهای قرارداد آتی که بر روی سبد سهام طراحی شده است، این ابزار نقشی موثر در کاهش هزینه‌های اعتبار، افزایش حجم معاملات، مدیریت ریسک سبدها و صندوق های سرمایه گذاری در بازار سرمایه دارد.

عباسعلی حقانی نسب عدم فراهم بودن زیرساخت‌های این ابزار در بازار، رونمایی از قرارداد مزبور را اشکال دار دانست و گفت: زمانی که یک ابزار طراحی و تولید می‌شود اگر به طور مناسب بستر استفاده برای آن فراهم نشود، ممکن است این قرار داد یک وجهه نامناسبی به خود گیرد که به موجب آن کارآیی ابزار مزبور به رغم خوب بودن آن کاهش یابد.

مدیر عامل سبد گردان هدف استفاده صرف کارگزاران به اتصال به نرم افزار oms صحرا را به عنوان مهمترین مشکل آن نام برد و گفت: اگر چه کارگزاری‌ها با یک درخواست می‌توانند این نرم افزار را تهیه کنند اما چون نرم افزار معاملاتی آنها ممکن است متفاوت باشد احتمال بی‌رغبتی کارگزاری‌ها برای در اختیار داشتن نرم افزار مذکور وجود دارد.

وی با انتقاد از اینکه باید از قبل نسبت به نرم افزار صحرا اطلاع رسانی می‌شد، اظهارداشت: به موجب شنیده‌ها کمتر از ۵ درصد کارگزاری‌ها از نرم افزار صحرا برخوردارند که این امر موجب ایجاد محدودیت‌هایی می‌شود.

وی همچنین یکی دیگر از محدودیتهای موجود را اینگونه توضییح داد: استفاده نرم افزار معاملات قراردادهای آتی سبد سهام شاخصی برای کدهای سبدسرمایه گذاری اختصاصی شرکتهای سبدگران که آنلاين نیستند، امکان پذیر نیست.

بیشتر بخوانید:  گزارش افشای پرتفوی ماهانه در صندوق های سرمایه گذاری

وی افزود: از سوی دیگر هنوز مشخص نیست که برای سبدهای سرمایه گذاری اختصاصی امکاناتی فراهم است یا خیر.

حقانی نسب با با بیان اینکه هنوز معاملات این قراردادها در اختیار بخش مدیریت حرفه‌ای بازار قرار نگرفته است، خاطرنشان ساخت: ممکن است این قرارداد به درستی معرفی و فرهنگ سازی نشود، به ویژه در شرایطی که بازار سرمایه با کمبود نقدینگی مواجه است، این قرارداد نیاز به نقدینگی دارد که در بازار موجود نیست لذا ممکن است به طور موقت این ابزار جدید شرایط منفی بازار را تشدید کند.

وی به رغم این اظهارات، ورود این ابزار جدید را به فال نیک گرفت و تصریح کرد: قراردادهای آتی سبد سهام یکی از مهمترین ابزارهای مشتقه بازارهای معاملاتی است که می‌تواند نقشی موثر در پوشش ریسک و کاهش هزینه‌ های اعتباری بازار سرمایه داشته باشد.