شرکت بیمه ما در مهر ماه امسال تراز مثبت 151 درصد را ثبت کرد.

به گزارش بورس امروز، شرکت بیمه «ما» در مهرماه امسال از محل فروش حق بیمه ۴۵۷,۸۳۷ میلیون ریال درآمد داشته که نسبت به دوره مشابه پارسال ۱۴۱ درصد افزایش نشان می‌دهد.

شرکت بیمه «ما» با سرمایه ثبت شده ۴,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال در هفت ماه امسال از محل فروش حق بیمه ۱,۶۲۴,۲۹۶ میلیون ریال درآمد داشته که نسب به مدت مشابه پارسال ۵۹ درصد افزایش نشان می‌دهد.

این شرکت در عملکرد تجمیعی تراز مثبت ۱۲۹ درصد را ثبت کرده است.