در این پادکست؛به بررسی وضعیت صادرات عراق به ایران،پرداخته شده است.

بررسی وضعیت صادرات عراق به ایران،با اجرای ایرج مسجدی سفیر ایران در عراق

در رابطه با واردات از عراق به ایران به دلیل اینکه امکانات تولید در عراق پایین است و جمهوری اسلامی بسیاری از نیازهای خود را خود تامین می کند؛در عین حال عراق موارد زیادی را برای صادرات به ایران ندارد می توان گفت حجم صادرات عراق به ایران پایین است.

بیشتر بخوانید:  حاشیه های سهامداری حقوقی ها در شرکت های سیمانی