هزینه‌های ناشي از افزایش نرخ ارز به صورت فزاینده بر هزينه هاي صادرات اثرمستقیم گذاشته است که خود این امر دلیل دیگری بر مشکلات در عرصه صادرات است.

سیده فاطمه حسینی،نماینده مردم تهران و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتگو با خبرنگار بورس امروز عنوان کرد: در قانون بودجه سال گذشته تلاش داشتیم تا آنچه را که می‌توان در قالب مشوق‌ها برای صادرکنندگان در نظر گرفت،به پیشنهاد کمیسیون اقتصادی در کمیسیون تلفیق بودجه تصویب کنیم. مشوق‌هایی از جمله آنچه در حوزه امتیازات ویژه به صادرکنندگان نمونه،تخفیفات در زمینه مالیاتی و از طرف دیگر بحث هزینه‌های تبلیغاتی در نمایشگاه‌ ها و مواردی از این قبیل توانستیم در بودجه سال گذشته به تصویب رسانیم.

وی افزود:در حال حاضر با توجه به شرایط خاصی که تحریم‌ها در کشور ایجاد کرده است و با توجه به اینکه صادرات با مشکلات متعددی از جمله افزایش هزينه هاي صادراتی نظير هزينه هاي باربري دريايي، موانع كشتيراني، مسدود بودن مبادلات بانکی و موانع تجارت خارجی بر کشور را تحمیل و سبب بروز مشکلات عديده برای صادر کنندگان کشورمان شده است.

نماینده مردم تهران و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس خاطرنشان کرد: هزینه‌های ناشي از افزایش نرخ ارز نیز به صورت فزاینده بر هزينه هاي صادرات اثرمستقیم گذاشته است که خود این امر دلیل دیگری بر مشکلات در عرصه صادرات است. با توجه به تحریم‌های ظالمانه -علیه جمهوری اسلامی ایران باید در حوزه تجارت خارجی تلاش شود، تلاشی مضاعف تا به مشکلات صادر کنندگان رسیدگی و مرتفع شود.

بیشتر بخوانید:  سهم ۹۹ درصدی بازار فیزیکی هیدروکربوری در هفته دوم بهمن‌ماه