یکی از راه های حمایت از صادرات سروساماندهی به سازوکارهای استفاده از سامانه نیما است.

ناصر تقی زاده،مدیرعامل شرکت معدنی و صنعتی گل گهر در گفتگو با خبرنگار بورس امروز عنوان کرد:سوالی که این روزها در حمایت از صادرات مطرح می شود این است که ارز حاصل از صادرات به کجا می رود ؟ آیا دولت با راه اندازی سامانه نیما و مدیریت بازار ارز از صادرات حمایت می کند و یا نیما به گردابی  مبدل شده  که صادرکننده را اسیر خود کرده است.در عین حال اگر نیما مدیریت ارزی بازار را به عهده دارد چرا از تمایل صادرکنندگان برای عرضه ارز در این سامانه کاسته شد؟  آیا صادرکنندگان سامانه نیما را دور می زنند یا در پیچ و خم آن سر در گم شده اند. برای پاسخ به این سوال باید پای درد و دل صادر کنندگان نشست.

وی افزود:صادر کنندگان سخنی دیگر دارند  برخی از آنها بر این عقیده اند که شاید صادر کنندگان بزرگ هر هفته میزان بالایی ارز را وارد سامانه نیما کنند اما دیگر صادر کنندگان حجمی بزرگ از صادرات و درآمد ارزی را ندارند و  راه اندازی سامانه نیما بار تعهدی نیز برای آنها به وجود آورده است. آنها دلیل این امر را افزایش نرخ ارز و شکاف زیاد آن با سامانه نیما دانسته و عقیده دارند در این شرایط قیمت تمام شده کالا بر مبنای دلار بازار آزاد و فروش آن بر اساس این سامانه ها صورت می گیرد که  هم تعهد و هم ضرر را بیشتر را متوجه صادرکننده می کند.

تقی زاده خاطرنشان کرد: با این وجود همه تولیدکنندگان و  صادرکنندگان معتقدند که اگر صادرات به راحتی و بدون مشکل انجام شود نه تنها می توانند به راحتی برای تامین قطعات و پروژه های در دست خود از ارز حاصله از فروش استفاده کنند، بلکه اگر ارز مازادی هم داشته باشند آن را در سامانه نیما عرضه خواهند کرد.حتی شرکتهایی که بر اساس اصل ۴۴ واگذار شده و به نوعی در میان فعالان اقتصادی،خصولتی به شمار می روند نیز برا ی حفظ رونق خود، چرخش کار وتامین قطعات و رونق صادرات باید براساس اسناد ثبت شده، ارز مورد نیاز خود را از ارز صادراتی تامین کرده و ضابطه مند باشند. این در حالی است که قوانین تاکید دارند خرید قطعات به صورت مستقیم نباید انجام شود و لازم است درآمدهای ارزی ابتدا در سامانه نیما ثبت شود.

بیشتر بخوانید:  تامین انرژی، چالش کلیدی صنعت سیمان

مدیرعامل شرکت معدنی و صنعتی گل گهر اشاره کرد: از سوی دیگر چنین شرکتهایی براساس قوانین و ضوابط برای حفظ شفافیت اجازه ندارند تا ارز خود را در سامانه نیما بفروشند و این امر نیز به نوعی نگاه ها را به سمت آنها جلب می کند. بنابراین یکی از راه های حمایت از صادرات سروساماندهی به سازوکارهای استفاده از سامانه نیما است. یادمان نرود که علاوه بر این امر مشوق های دیگری برای حمایت از صادرات وجود دارد و آن بخشودگی های مالیاتی است. در همین حال صادرکنندگان بر این باورند که مشوق های صادراتی باید قابل لمس باشند. اینکه دولت ارائه مبالغی در آینده را به آنها وعده دهد و تولید کنندگان و صادر کنندگان چند سال بدنبال آن باشند، در عمل فاقد ارزش است. بنابراین در شرایط امروز کشور که نیاز به صادرات بیش از پیش احساس می شود، ضروری است تا دولت بار دیگر با رویکردی  تازه، مشوق های صادراتی را ارائه کند.

وی در ادامه افزود: همچنین نباید فراموش شود که تحریم ها اعمالی علیه ایران، صادر کنندگان آنها را زیر فشار قرار داده  و در این مقطع حمایت دولت می تواند هزینه هایی را که به دلیل تحریم بر تولیدکنندگان و صادر کنندگان تحمیل شده است را جبران کند. اعمال تعرفه بر روی کالاهایی که مشابه داخلی دارند نیز یکی از روش های کمک به تولید کنندگان و صادرکنندگان است. همزمان با این اقدام دریافت ضمانت های لازم از سوی اتحادیه ها و ….ضروری است تا کیفیت کالاهای داخلی  حفظ و حقوق مصرف کننده  رعایت شود.

بیشتر بخوانید:  اهمیت افزایش کیفیت کالاها برای رونق صادرات

مدیرعامل شرکت معدنی و صنعتی گل گهر در انتها اشاره کرد: به طور کلی تمام این موارد می تواند تکمیل کننده سندی باشد که این روزها به نام سند امنیت اقتصادی از سوی مسئولان دنبال می شود. این سند باید نگاهی به تسهیل قوانین صادراتی داشته باشد و درجهت رفع موانع تولید و صادرات تدوین شود تا پتانسیل صادرات  مطلوب کشور شناسایی شود. در این زمینه دولتمردان می توانند با تشکیل کارگروه های کارشناسی و دریافت نظر صادر کنندگان و تولید کنندگان این پتانسیل ها را شناسایی و نسبت به تعیین مشوق های کارآمد اقدام کرده و آنها را در اختیار صادر کنندگان قرار دهد.