در پایان معاملات امروز یکشنبه 27 مهر ماه ، شاخص کل بورس با 47 هزار و 104 واحد افت به یک میلیون و 514 هزار و 398 واحد رسید. همچنین در مجموع بازار بورس و فرابورس ارزش معاملات به 9 هزار و 773 میلیارد تومان رسید.

در پایان ساعت کاری بازار سرمایه، معاملات امروز بورس  و فرابورس در مجموع از ارزش ۹هزار و ۷۷۳میلیارد و ۳۶۰میلیون تومان برخوردار شد که از این میزان ارزش معاملات، ۶ هزار و ۳۶۱میلیارد و ۶۰۸میلیون تومان آن به بازار  بورس اوراق بهادار تهران تعلق داشت.

معاملات فرابورس نیز از ارزش ۳هزار و ۴۵۶میلیارد و ۷۵۱میلیون تومانی برخوردار شد.

افت ۴۷ هزار واحدی شاخص بورس

شاخص کل بورس با ۴۷ هزار و ۱۰۴  واحد افت  به یک میلیون و ۵۱۴ هزار  و ۳۹۸  واحد رسید.

شاخص هموزن نیز با افت ۵هزار و  ۵۱۵ واحدی به ۴۰۶ هزار و ۴۴۲  واحد رسید. شاخص فرابورس نیز با کاهش ۳۵۳ واحدی به عدد ۱۷ هزار و ۷۲۱ واحد رسید.

 

تاثیرگذارترین نمادها

در جریان معاملات امروز، فولادبا ۴ هزار  و ۱۲۷ واحد، فملی با ۳ هزار  و ۵۷۲ واحد، تاپیکو با ۲هزار  و ۲۴۰ واحد بیشترین اثر منفی را بر افت شاخص کل بورس داشتند. همچنین کگل، شپنا، شتران، شبندر در رتبه های بعدی قرار گرفتند تا بازار امروز را سراسر قرمز پوش کنند.

همچنین در بازار فرابورس  آریا با ۵۸  واحد، کگهر با ۲۸ واحد، زاگرس با ۲۸ واحد نیز بیشترین تاثیر را در افت شاخص این بازار داشتند. صبا، هرمز، ذوب، شگویا نیز با معاملات منفی خود، افت شاخص فرابورس را تداوم بخشیدند.

 

رسیدن مجموع صف های فروش به ۸ هزار میلیارد

در مجموع بازار بورس و فرابورس  ۶۴۳  نماد مورد معامله قرار گرفت که در مجموع از تقاضای خرید  و فروشی به ارزش ۸ هزار و ۹۴ میلیارد و ۳۹۰ میلیون تومانی همراه بودند.

بر اساس این گزارش؛ ۷۹ نماد در معاملات امروز بورس و فرابورس از تقاضای خرید به ارزش ۶۳۹ میلیارد و ۹۸۱ میلیون تومانی برخوردار بودند.

از سوی دیگر ۴۰۶  نماد معاملاتی در بازارهای بورس و فرابورس نیز با صف فروش ۸ هزار و ۹۴ میلیارد و ۳۹۰ میلیون تومانی مواجه شدند.

 

خروج ۱۳۵۰ میلیارد تومان پول حقیقی از بازار

میزان خروج پول حقیقی در روز جاری حدود ۱۳۵۰ میلیارد تومان بوده است. خروج پول حقیقی در روز گذشته حدود ۲۵۵ میلیارد تومان بوده است.

در معاملات امروز، کاما با ۷۷ میلیاردو ۷۰۰میلیون ریال، وهور با ۱۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان، ختور با ۱۴ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان، وصنعت با ۵ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان، شاروم با ۵ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان شاهد ورود پول حقیقی بودند. همچنین ثنوسا با ۴ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان، غدام با ۴ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان، ولملت با ۴ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان، وصنا با  ۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان و در نهایت کوثر با ۳ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان مورد توجه سهامداران حقیقی قرار داشتند.

از سوی دیگر از شبندر ۱۹۹ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان، وسپهر ۹۰ میلیاردتومان، شپنا ۷۴ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان، وآیند ۷۱ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان، وبملت ۶۹ میلیاردتومان پول حقیقی خارج شد. همچنین سهامداران ترجیح داد که نقدینگی خود را از  فارس به ارزش  ۶۸ میلیارد و ۱۰۰ میلیون  تومان، وبصادر ۴۹ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان، فملی ۴۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان، آریا ۴۱ میلیاردو ۲۰۰ میلیون تومان، وتجارت ۳۸ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان خارج کنند.

 

نمادهای با تغییرات قیمت

نمادهای معاملاتی  اوان ، بنو با توجه به رشد ۲۰ درصدی در قیمت سهام خود، در جریان معاملات امروز با وقفه ۶۰ دقیقه ای در معاملات سهام خود مواجه شدند.

 

افشای اطلاعات با اهمیت

در جریان معاملات امروز بازار سرمایه گلتاش، خاهن، غپینو، بکاب، ورفاه، خدیزل با افشای اطلاعات الف و نمادهای کاما، غشاذر، ثعمرا، سبزوا، ذوب، رافزا با افشای اطلاعات گروه ب همراه بودند.