سرپرست اداره امور صندوق‌های سرمایه‌گذاری، روند فعالیت صندوق‌های بازارگردانی اختصاصی را در بازار بورس تشریح کرد.

به گزارش بورس امروز، رضا نوحی درباره فرآیند کاری صندوق‌های اختصاصی بازارگردانی گفت: این صندوق‌ها، در محدوده موضوع فعالیت مشخص تعریف شده مجاز به فعالیت هستند. یعنی وظیفه بازارگردانی نماد‌های تعیین شده را با رعایت مقررات موجود به‌عهده دارند بنابراین باید ابتدا توسط این صندوق‌ها، نماد‌های موضوع عملیات بازارگردانی تعیین شود.

وی درباره مواردی همچون برگزاری مجامع صندوق‌های بازارگردانی اختصاصی افزود: مطابق تشریفات مقرر، مجمع صندوق باید با اطلاع رسانی قبلی تشکیل شده و صورتجلسه مذکور به منظور ثبت، نزد سازمان ارسال شود. پس از تعیین نماد‌های مذکور انجام بازارگردانی نماد‌های یاد شده متناسب با تعهدات اعلامی از سوی بورس‌ها خواهد بود و حداقل تعهدات اعلامی از سوی بورس‌ها شامل تعهدات حداقل معامله روزانه، حداقل سفارش انباشته و دامنه مظنه است.

سرپرست اداره امور صندوق‌های سرمایه گذاری در تشریح وظایف و تعهدهای بازارگردانان گفت: بازارگردانان ملزم هستند همواره تا زمان ایفای تعهدات حداقل معامله روزانه، سفارش‌های خرید و فروش اوراق بهادار موضوع عملیات بازارگردانی در دامنه مظنه را در سامانه معاملات حفظ کنند. بدین معنی که در صورت اجرا شدن هر طرف از سفارش‌ها، سفارش‌های سمت دیگر را تامین کنند. وجود پارامتر دامنه مظنه، سبب اثر بخشی بیشتر عملیات بازارگردانی می‌شود. دامنه مظنه محدوده‌ای است متغیر که حاصل تفاوت بین کمترین قیمت خرید در سفارش‌های خرید و بیشترین قیمت فروش در سفارش‌های فروش صندوق است.

نوحی افزود: در روز‌های اخیر، اختیارات بیشتری به مدیران صندوق‌های سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی و بورس‌ها به منظور تسریع در فرایند‌های مربوطه از طرف سازمان بورس و اوراق بهادار داده شده و طی اطلاعیه شماره ۱۲۰۳۰۰۷۱ مورخ ۲۲ مهرماه ۹۹ سازمان در اختیار عموم قرار گرفته است.

وی در تشریح این موارد گفت: مدیران صندوق‌های سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مجاز خواهند بود بدون استعلام جداگانه از سازمان بورس نسبت به اضافه کردن نماد اوراق بهادار قابل معامله به فهرست اوراق بهادار موضوع عملیات بازارگردانی صندوق براساس تعهدات اعلامی بورس‌ها اقدام کنند و استعلام دیگری در این خصوص از سازمان بورس انجام نخواهد گرفت.

سرپرست اداره امور صندوق‌های سرمایه گذاری در خصوص میزان تامین مالی جهت انجام عملیات بازارگردانی توسط صندوق‌های مذکور گفت: مسئولیت تعیین حداقل منابع لازم برای انجام عملیات بازارگردانی در ارتباط با تعهدات مربوط به نماد‌های موجود و همچنین نماد‌های جدید، بر عهده مدیران صندوق‌های مربوطه است.

ضوابط برگزاری مجامع صندوق‌های بازارگردانی اختصاصی

نوحی حضور همه دارندگان واحد‌های ممتاز صندوق در مجمع را برای اضافه شدن نماد‌های جدید یا اصلاح تعهدات بازارگردانی نماد‌های صندوق کافی عنوان کرد و افزود: در این صورت، رعایت دوره زمانی ۱۰ روزه قبل از مجمع الزامی نیست.

وی گفت: ارسال صورتجلسه مجامع صندوق‌های سرمایهگذاری یادشده تنها با موضوعات یاد شده به سازمان و بورس‌های یادشده، به منزله ثبت صورتجلسه نزد این سازمان بوده و از تاریخ اطلاع رسانی، قابل اعمال است.

سرپرست اداره امور صندوق‌های سرمایه‌گذاری حذف نماد‌های موضوع عملیات بازارگردانی یا اصلاح تعهدات بازارگردانی را منوط به تائید بورس‌های مربوطه عنوان کرد و افزود: با توجه به موارد اعلام شده، مراحل استعلام تعهدات از سازمان، بررسی کفایت سرمایه توسط سازمان، مدت زمان ۱۰ روزه تا زمان برگزاری مجمع صندوق و همچنین مراحل ثبت صورتجلسه نزد سازمان، عملا از فرایند اضافه شدن، حذف یا تغییر تعهدهای بازارگردانی، حذف شده است.