افزایش سرمایه شرکت کالسیمین در مرجع ثبت شرکت‌ها ثبت شد.

به گزارش کدال بورس امروز، شرکت کالسیمین از ثبت افزایش سرمایه ۲۰۰ درصدی خود در مرجع ثبت شرکت ها خبر داد.

بر این اساس سرمایه شرکت از مبلغ ۲ هزار میلیارد ریال به‌مبلغ ۶ هزار میلیارد ریال افزایش یافته است.

این رشد سرمایه از محل سود انباشته و از محل اندوخته در تاریخ ۱۳۹۹/۰۷/۲۴ تامین شده است.

 

  • منبع خبر : کدال