شرکت فجر انرژی خليج فارس از پیشنهاد افزایش سرمایه ۳۸ درصدی هیئت‌مدیره شرکت خبر داد.

به گزارش کدال بورس امروز، شرکت فجر انرژی خلیج فارس از پیشنهاد افزایش سرمایه ۳۸ درصدی هیئت مدیره این شرکت خبر داد.

بر اساس پیشنهاد مذکور سرمایه شرکت از ۶ هزار و ۶۰۰ میلیارد ریال به مبلغ ۹ هزار میلیارد ریال افزایش خواهد داشت.

این افزایش از محل سود انباشته شرکت به منظور اصلاح ساختار مالی شرکت و جلوگیری از خروج نقدینگی تامین می‌شود.

شایان ذکر است این پیشنهاد به تصویب هیئت‌مدیره رسیده است و برای اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده است.

 

  • منبع خبر : کدال