شرکت صنعتی و معدنی چادرملو (کچاد) از تحقق سود 78 تومانی خود در نیمه نخست سال خبر داد.

به گزارش کدال بورس امروز، این شرکت در شش ماهه موفق به تحقق سود عالی ۷۸ تومانی شد. سهم در کل سال مالی گذشته ۹۰ تومان سود داشته  است. این شرکت در سه ماهه سود ۲۳ تومانی را گزارش کرده بود. سود شش ماهه امسال رشد ۱۶۲ درصدی نسبت به شش ماهه ۹۸ دارد.

فـروش شرکت در سه ماهه اول ۲.۳۷۱ میلیارد تومان و در سه ماهه دوم ۵.۰۶۴ میلیارد تومان بوده است. در کل سال مالی قبل این شرکت ۱۰ هزار میلیارد فـروش ثبت کرده بود. فـروش شش ماهه امسال رشد ۵۰ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل دارد. همچنین سود عملیاتی شرکت در فصل اول ۱.۳۲۰ و در فصل دوم ۲.۵ برابر فصل اول گزارش شده است.  در شش ماهه سود عملیاتی ۴.۶۰۰ میلیارد تومان بوده که به اندازه کل سال مالی گذشته است. سود عملیاتی سال جاری نسبت به شش ماهه ۹۸  حاکی از افزایش ۸۸ درصدی دارد.

حاشیه سود شرکت در فصل اول ۵۷ درصد و در فصل دوم عدد فوق‌العاده ۶۵ درصدی است. در کل سال مالی گذشته شرکت حاشیه سود ۴۸ درصدی داشته است.

  • منبع خبر : کدال