وزیر امور اقتصادی و دارایی خبر داد: نیازی به اخذ کد اقتصادی با پیش شماره ۴۱۱ برای اشخاصی که از تاریخ ابلاغ بخشنامه اقدام به ثبت‌نام در نظام مالیاتی کرده‌اند، نیست.

به گزارش بورس امروز، وزیر اقتصاد در نامه مورخ ۲۳ مهرماه ۱۳۹۹ نکاتی را در خصوص حذف شماره اقتصادی اشخاص حقوقی که با پیش شماره ۴۱۱ شروع می‌شود و جایگزینی شناسه ملی این اشخاص به جای شماره اقتصادی و تکمیل ثبت‌نام اشخاص با وضعیت ۴۴ در فرایند ثبت‌نام در نظام مالیاتی مطرح کرده است.

در این مکاتبه خطاب به روسای بانک‌های دولتی و سازمان‌های تابع وزارت اقتصاد آمده است، از ۲۳ مهرماه نیازی به اخذ کد اقتصادی با پیش شماره ۴۱۱ برای اشخاصی که از تاریخ ابلاغ بخشنامه اقدام به ثبت‌نام در نظام مالیاتی کرده‌اند، نیست.

  • منبع خبر : تسنیم