رئیس هیئت مدیره شرکت صنایع آذر آب در خصوص شایعات منتشر شده مبنی بر افزایش سرمایه شرکت توضیحاتی را ارائه کرد.

به گزارش کدال بورس امروز، احمد قلعه بانی درباره شایعات مطرح شده مبنی برافزایش سرمایه شرکت صنایع آذرآب گفت: طبق صورتجلسه جدید هیئت مدیره درباره طرح افزایش سرمایه شرکت تصمیم برآن شد پیگیری و طی مراحل قانونی افزایش سرمایه انجام شود.

وی افزود: این افزایش همزمان از محل مازاد تجدید ارزیابی زمین و ساختمان به میزان ۱۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال و آورده نقدی به میزان ۵ هزار میلیارد ریال پیگیری و انجام شود.

 

  • منبع خبر : کدال