شرکت‌های سیمانی مجوز افزایش نرخ بیش از ۱۰ درصد خود را از انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان دریافت کردند.

به گزارش کدال بورس امروز، با مجوز انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان افزایش قیمت بیش از ۱۰ درصد سیمان پاکتی به دلیل افزایش قیمت کیسه اعمال می‌شود.

شرکت‌های سیمان تهران، سیمان ممتازان کرمان، سیمان کردستان و سیمان ایلام افزایش قیمت خود را اعمال کردند که به این شرح است؛ شرکت‌های سیمان کردستان، سیمان تهران و سیمان ایلام، نرخ سیمان پاکتی را از ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار ریال به ۳ میلیون ۱۰۰ هزار ریال به ازای هر تن افزایش دادند.

همچنین شرکت سیمان ممتازان کرمان، میانگین نرخ سیمان‌های پاکتی خود را با ۱۳.۵ درصد افزایش از ۲ میلیون و ۷۱۱ هزار و ۳۰۷ ریال به میانگین ۳ میلیون و ۷۸ هزار و ۲۸۰ ریال افزایش داد.

  • منبع خبر : کدال