شرکت به پرداخت ملت از دریافت مجوز افزایش سرمایه ۲۰۷ درصدی خود از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار خبر داد.

به گزارش کدال بورس امروز، شرکت به پرداخت ملت مجوز افزایش سرمایه ۲۰۷ درصدی خود را از سازمان بورس و اوراق بهادار دریافت کرد.

بر این اساس، سرمایه شرکت از مبلغ یک هزار و ۴۵۰ میلیارد ریال به مبلغ ۳ هزار میلیارد ریال رشد می‌کند.

این افزایش سرمایه از محل سود انباشته و به منظور خارج نشدن وجه نقد برای نوسازی پایانه‌های جایگاه‌های سوخت است.


 

  • منبع خبر : کدال