شرکت سرمایه‌گذاری مسکن شمالغرب از ثبت افزایش سرمایه ۳۳ درصدی خود خبرداد.

به گزارش کدال بورس امروز، شرکت سرمایه‌گذاری مسکن شمالغرب افزایش سرمایه ۳۳ درصدی خود را در مرجع ثبت شرکت‌ها ثبت کرد.

براین اساس، سرمایه «ثغرب» از مبلغ ۹۰۰ میلیارد ریال به مبلغ یک هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال رشد کرد.

شایان ذکر است این افزایش از محل مطالبات و آورده نقدی سهامداران تامین شده است.

  • منبع خبر : کدال