شرکت سیمان سا‌وه از دریافت مجوز افزایش نرخ سیمان خبرداد.

به گزارش کدال بورس امروز، شرکت سیمان ساوه با دریافت مجوز از انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان، قیمت سیمان را به‌دلیل تغییر ۱۰۰ درصدی قیمت کیسه افزایش می‌دهد.

بر این اساس قیمت سیمان سفید پاکتی با افزایش قیمت ۸.۵ درصدی از ۴ میلیون و ۷۰۵ هزار و ۶۰۰ ریال به ۵ میلیون و ۱۰۵ هزار و ۶۰۰ ریال افزایش یافت.

شایان ذکر است این محصول سهم ۲۲ درصدی از کل درآمد پارسال «ساوه» داشته است.

 

  • منبع خبر : کدال