زمان پذیره نویسی حق تقدم، از تاریخ انتشار آگهی پذیره نویسی حق‌تقدم در روزنامه (که در اینجا سامانه کدال نیز مورد نظر است) آغاز و به مدت 60 روز ادامه خواهد داشت. برای تمدید مهلت پذیره‌نویسی حق تقدم در صورت ارائه دلایل موجه و مورد قبول سازمان، فقط یک بار و حداکثر 30 روز دیگر تمدید می‌شود.

به گزارش بورس امروز، شرکت‌ها برای گسترش فعالیت، اجرای پروژه‌های توسعه‌ای، اصلاح ساختار مالی و سایر دلایل به تأمین مالی نیاز دارند، یکی از راه‌های رفع این نیاز که پیش روی شرکت‌ها قرار دارد افزایش سرمایه می‌باشد. چرا که اکتفا به شیوه‌های مالی دیگر همچون استقراض به دلایلی همچون نرخ بهره موجب افزایش هزینه تأمین مالی می‌شود.

شرکت‌های حاضر در بورس نیز از این شیوه به طور قابل توجهی استفاده می‌کنند البته باید ذکر کرد که برای استفاده از این شیوه، ملزم هستند تا مجوز سازمان بورس که حامی سهامداران خرد است را دریافت نمایند. یکی از شیوه‌های تأمین مالی افزایش سرمایه از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی است.

در این شیوه پس از عبور از مراحل یادشده شده در «دستورعمل مراحل زمانی افزایش سرمایه شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار»، شرکت‌ها زمانی که مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار کسب کردند به مدت ۶۰ روز امکان پذیره نویسی دارند. در این زمان شرکت‌ها آگهی پذیره نویسی را براساس ترتیبات مقرر شده، باید در روزنامه یا روزنامه‌های کثیرالانتشار به اطلاع عموم برسانند.

لزوم ارائه دلایل موثق برای تمدید مهلت استفاده از حق تقدم در افزایش سرمایه

زمان پذیره‌نویسی حق تقدم، از تاریخ انتشار آگهی پذیره نویسی حق تقدم در روزنامه (که در اینجا سامانه کدال نیز مورد نظر است) آغاز و به مدت ۶۰ روز ادامه خواهد داشت. برای تمدید مهلت پذیره‌نویسی حق تقدم در صورت ارائه دلایل موجه و مورد قبول سازمان، فقط یک بار و حداکثر ۳۰ روز دیگر تمدید می‌شود.

در صورتی که شرکت قصد تمدید زمان پذیره نویسی را داشته باشد، مکلف است ۱۰ روز قبل از اتمام دورۀ پذیره نویسی حق تقدم، تقاضای تمدید را با ذکر دلایل به سازمان تسلیم نماید. حال درصورتی که افراد موفق به پذیره نویسی نشده باشند یا در زمان تمدید نیز اقدام به مشارکت و استفاده از حق تقدم خود ننموده باشند، طبق تبصره ۲ از ماده ۱۲ دستور العمل افزایش سرمایه شرکت‌های پذیرفته شده در سازمان بورس و اوراق بهادار، شرکت مکلف است سهامی که در مدت پذیره نویسی حق تقدم‌ها به فروش نرسیده اند را در طرح اعلامیه پذیره‌نویسی درج کرده است در زمان عرضه عمومی، این سهام را بفروشد.

مهلت ۶۰ روزه پذیره‌نویسی حق‌تقدم سهامداران «کویر»

به عنوان مثال یکی از شرکت‌هایی که در چند وقت اخیر برنامه افزایش سرمایه از محل مطالبات و آورده نقدی سهامداران داشته است، شرکت تولیدی سپید فراب کویر است. طبق گزارش‌های این شرکت در سامانه کدال، زمان پذیره‌نویسی و استفاده از حق تقدم از تاریخ ۲۰ مرداد ماه تا ۱۷ مهر بوده است.

بنابراین سهامداران برای شرکت در پذیره نویسی و استفاده از حق تقدم خود به مدت ۶۰ روز زمان داشتند. درصورتی که افراد به هر دلیلی امکان شرکت در پذیره‌نویسی را نداشتند، این سهام طی اطلاعیه‌ای برای مشارکت سرمایه‌گذاران حاضر در بازار سرمایه به عرضه عمومی می‌رسد. البته مدت پذیره نویسی عمومی حداکثر ۳۰ روزه است که اگهر شرکت بخواهد این مدت را تمدید نماید باید حداقل ۵ روز پیش از اتمام مدت پذیره نویسی تقاضای خود را به سازمان تسلیم نماید و آگهی آن را حداقل ۲ روز پیش از اتمام منتشر کند.