در این پادکست؛به بررسی تاثیر ارز بر قیمت خودرو،پرداخته شده است.

تاثیر ارز بر صنعت خودرو،با اجرای بابک صدرایی کارشناس صنعت خودرو

باید بررسی کرد که افزایش قیمت محصولات و قیمت تمام شده ی محصولات در بازار ایران چه خودروهایی وارد می شود و خودروهای تولیدی رابطه ی مستقیمی با قیمت دلار دارد.بخش عمده ای از قطعات و یا بخشی از قطعات بستگی به نوع خودروسازی از طریق کشورهای خارجی تامین می شود.

بیشتر بخوانید:  چسبندگی بازار به بخش منفی دامنه نوسان نامتقارن